Orta Gerilim Sistemi

Orta Gerilim Sistemi

  • Havai Hat Enerji Taşınması 

 - Kuvvetli akım enerji iletimini sağlayan mesnet noktaları, direkler ve bunların temelleri, yer üstünde çekilmiş iletkenler, iletken donanımları, izolatörler, izolatör bağlantı elemanları ve topraklamalardan oluşan tesislerin tamamını kapsayan işlerin yapımı ve temini.

  • Transformatör Montajı

 - Standart ve özel trafo testleri, trafoyu yerleştirme, alım sonrasındaki ön inceleme, çalışma bağlantılarını yapma, ses düzeyini denetleme, topraklama işlemlerinin teknik yönetmeliklere uygun olarak kurulumununyapılması.

  • O.G Hücre Yerleşimi

- Modüler giriş hücresinin yerine montajı, hücreler arası montaj, giriş hücresini devreye alma işlerin yapımı ve temini.

  • Yeraltı Kablo Dağıtımı

- Alüminyum ve bakır iletkenli kabloların, kablo kanalının hazırlanması ve toprak içine döşenmesi, kablo başlığı montajı işlemlerinin yapımı ve temini.

  • Yerüstü Kablo Dağıtımı
  • Güç Faktörü Düzeltilmesi
  • Enerji Müsaadesi Alınması
  • Orta Gerilim Enerji Dağıtımı