Faaliyetlerimiz

ETÜT VE FİZİBİLİTE

Firmamız; çalışma alanındaki konularda, talep doğrusunda etüt ve fizibilite çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar ile aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkündür: 

 • Fizibilite raporu hazırlanması 
 • Avan proje hazırlanması
 • Şartname ve birim fiyat tarifeleri hazırlanması
 • Teklif isteme dosyası hazırlanması
 • Teklif değerlendirme raporu hazırlanması

TASARIM VE PROJE

Firmamızın temel faaliyetleri; tasarım ve proje çalışmalarıdır. Bu alandaki çalışma düzenimiz, sınırlayıcı olmamak kaydıyla, aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Tasarım ve proje çalışmalarını ayrı ayrı irdelemek uygundur. Tasarım çalışmalarımızda aşağıdaki iş sırası uygulanır: 

 •             Proje çalışmalarında aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz
 •             Tasarlanan yapıya ait tariflerin yapılması
 •             Prototip çizimlerin hazırlanması
 •             Düzeltmelerle üretilecek modelin hazırlanması
 •             Açıklama raporu, çizimler ve hesapların hazırlanması
 •             Özel imalatlar için tarifler ve çizimlerin hazırlanması
 •             Programlanabilir teçhizata ait programların hazırlanması
 •             Teknik şartnameler ve birim fiyat tariflerin hazırlanması
 •             Birim fiyat analizleri ve metraj listesi hazırlanması
 •             Sözleşme örneği hazırlanması
 •             Üretim planı hazırlanması, üretim ve test prosedürlerinin hazırlanması
 •             Personel eğitimi

DANIŞMANLIK VE KONTRÖLLÜK

Firmamız; tasarımlarının üretilmesi veya projesinin uygulanmasında, iş sahibinin talebi doğrultusunda, danışmanlık veya kontrollük hizmeti vermektedir. 

TEMİN VE TAAHHÜT

Firmamız; malzeme temini veya taahhüt çalışması da yapmaktadır. Böyle bir çalışmada; firmamızın teknik servisi, iş sahibinin ihtiyaç duyacağı her türlü teknik hizmeti vermekte, konu hakkında iş sahibini eksiksiz bilgilendirmekte, gerekiyorsa etüt veya proje çalışmalarını yapmaktadır. Firmamız; temin ve taahhüt çalışmalarını, kendi kadrosu ile veya seçkin firmalarla kurmuş olduğu, işbirliği çalışmaları içerisinde yerine getirmektedir. 

İŞLETMEYE AÇMA VE EĞİTİM

Firmamız; projelendirme, temin veya taahhüt çalışmalarına bağlı olarak, işletmeye açma ve eğitim hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu alandaki çalışma düzenimiz, aşağıdaki şekilde özetlenebilir. İşletmeye açma ve eğitim çalışmalarını ayrı ayrı irdelemek uygundur. İşletmeye açma hizmetlerimiz şunlardır :

 • İşletme ve bakım talimatlarının hazırlanması
 • Kontrol ve testlerin yapılması
 • Ayarların yapılması
 • Sistemin enerjilendirilmesi

          Eğitim hizmetlerimiz şunlardır:

 • Projenin ve kullanılan teçhizatın tanıtılması
 • İşletme ve bakım talimatlarının açıklanması
 •  Ayar değerlerinin ve ayar prosedürünün açıklanması
 • Personelin, denetimli, fiili çalışmalarla, pratik çözüm kabiliyetlerinin geliştirilmesi